پایان نامه ها و رساله ها

ا

دانلود فهرست جامع

عناوین پایان نامه ها و رساله های دفاع شده (شامل عنوان، نام دانشجو، اساتید راهنما و مشاور، سال دفاع و …)

i

از جمله عناوین دفاع شده در سال های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۳

عنوان نام دانشجو استاد راهنما استاد(ان) مشاور سال موضوع مقطع تحصیلی
             
نظریه اصالت وجود در ساختار فلسفی ملاصدرا و علامه طباطبایی و نتایج فلسفی آن در مساله حمل سیاوش اسدی دكتر رضا اكبریان دکتر محمد سعیدی‌مهر
دکتر لطف‌الله نبوی
۱۳۹۴ متافیزیک دکتری
تحلیل منطقی فلسفی پاردوکس اسکولم منصوره کیمیاگری دکتر داود حسینی   ۱۳۹۴ منطق کارشناسی ارشد
معرفت گرایی ویلیامسون در باب ابهام هادی مرادی گلین قشالقی دکتر حسینی دکتر محمدعلی حجتی ۱۳۹۳ فلسفه زبان کارشناسی ارشد
بررسی استعاره در فلسفه ملاصدرا با تکیه بر نظریه لیکاف وحید خادم زاده دکتر محمد سعیدی‌مهر دکتر داود حسینی ۱۳۹۳ فلسفه زبان دکتری
تبییه رابطه هست و باید در منطق جدید زینت آیت الهی دكتر لطف‌الله نبوی دکتر محسن جوادی
دکتر محمد سعیدی‌مهر
۱۳۹۳ فلسفه اخلاق دکتری
تقریر برهان وجودی بر مبنای حكمت متعالیه مرتضی پویان دکتر محمد سعیدی‌مهر دکتر رضا اکبریان
دکتر محمدعلی حجتی
۱۳۹۳ کلام و فلسفه دین دکتری
معناشناسی دوبعدی دیود چالمرز و بررسی نقدهای آن میثم شجاعی نژاد دکتر داود حسینی دکتر محمدعلی حجتی ۱۳۹۳ فلسفه زبان کارشناسی ارشد
بررسی مساله آگاهی در ادراك حسی از دیدگاه ملاصدرا با تكیه بر آراء دیوید چالمرز حنانه غلامی خلیل آباد دكتر رضا اكبریان دکتر محمد سعیدی‌مهر ۱۳۹۳ معرفت شناسی کارشناسی ارشد
الگویی برای منطق خواست بر مبنای منطق های نیمه کلاسیک عامر آمیخته دكتر لطف‌الله نبوی دکتر داود حسینی ۱۳۹۳ منطق کارشناسی ارشد
طراحی ساختار نحوی و معنایی منطق شرطی لزومی سینوی در چارچوب نظام های منطق جدید علی رضا دارابی دکتر محمدعلی حجتی دکتر اسدالله فلاحی
دکتر لطف‌الله نبوی
۱۳۹۳ تاریخ منطق دکتری