پیش‌شماره »مجله فلسفه»

پیش‌شماره این فصلنامه به مناسبت روز جهانی فلسفه در ۱۳۹۴، همزمان با دومین همایش دانشجویی فلسفه، منتشر شد و به چکیده مقالات همایش اختصاص یافت. شماره نخست مربوط به بهار و تابستان ۱۳۹۵ است.