منابع آزمون دکتری فلسفه-منطق

محورهای آزمون دکتری فلسفه-منطق عبارتند از:

  • منطق فلسفی (منطق محمولات و منطق موجهات) (ضریب ۳)
  • فلسفه منطق (ضریب ۳)
  • فلسفه تحلیلی (ضریب ۲)
  • منطق ریاضی (نظریه مجموعه ها، فرامنطق و منطق مرتبه دوم) (ضریب ۲)
  • زبان تخصصی (ضریب ۱)

شرح این محورها و منابع هر را در فایل زیر می بینید. 

منابع آزمون دکتری فلسفه گرايش منطق

 

لینک کوتاه به این صفحه:

http://jphil.ir/?p=161