شماره ۱ «مجله فلسفه»

coverMJ1.jpg

در این شماره می‌خوانید:

مصاحبه

درباره هر آنچه منطق نیست: گفتگوی اختصاصی با دکتر لطف الله نبوی

l

مقاله

ذهن‌گرایی و روش‌شناسی فلسفه / پیمان پورقناد

استدلال سیدشریف جرجانی برای بساطت مشتق / سید احمد حسینی

l

ترجمه

«درباب دلالت»: یکصد و یازده سال بعد / ساجد طیبی

«درباب دلالت» / برتراند راسل / ترجمه رضا دهقان

l

یادداشت‌

یادداشتی درباره فرصت مطالعاتی در CUNY امریکا / بهنام ذوالقدر

یادداشتی درباره فرصت مطالعاتی در مؤسسه لوگوس اسپانیا / محمدصالح زارع‌پور

یادداشتی درباره فرصت مطالعاتی در دانشگاه وین اتریش / شهرام شهریاری

l

گزارش

در یک دپارتمان فلسفه در انگلستان چه می‌گذرد؟ نشستی با حضور بهرام اسدیان

گزارش سومین همایش «انجمن منطق ایران» 

l

برای دریافت شماره ۱ «مجله فلسفه» کلیک کنید