مجله فلسفه

mjlogo.jpg

«مجله فلسفه» دوفصلنامه دوزبانه انجمن علمی فلسفه دانشگاه تربیت مدرس (تهران) است. می‌توانید از طریق لینک‌های زیر  «مجله فلسفه» را دانلود کنید. 

l

 

اگر مقاله‌ای نوشته‌اید یا مطلبی ترجمه کرده‌اید که مایلید در «مجله فلسفه» منتشر شود؛ اگر پیشنهاد یا انتقادی درباره «مجله فلسفه» دارید؛ اگر مایلید در تهیه مطالب همکاری کنید یا …، با ایمیل «مجله فلسفه» در ارتباط باشید:

tmu.philosophy@gmail.com