سومین دوره «گفتارهای ابن سینا» ۱۳۹۶

3rd Ibn Sina Lectures 1396 - Davood Hosseini

خرسندیم به اطلاع برسانیم گروه و انجمن علمی فلسفه دانشگاه تربیت مدرس سومین دوره از «گفتارهای ابن‎سینا» را برگزار می‎کند. مفتخریم امسال میزبان دکتر داود حسینی از دانشگاه تربیت مدرس باشیم، با موضوع:

.

جدال بر سر هستی؛ وجود در فلسفه صدرا

.

زمان: چهارشنبه، ۹ و ۱۶ اسفندماه ۱۳۹۶ـ ساعت ۱۴ الی ۱۸٫

دانشکده علوم انسانی ـ دانشگاه تربیت مدرس.

.

امید است حضور گرم اساتید و دانشجویان فلسفه به غنای هر چه بیشتر این محفل بیفزاید.

انجمن علمی دانشجویی فلسفه دانشگاه تربیت مدرس

لیک کوتاه به این صفحه: http://jphil.ir/?p=468